Några bilder från Björnloppet

Vinnare 3,3km Foto:Lina Ullén
Vinnare 3,3km Foto:Lina Ullén
Vinnare 3,3km Foto:Lina Ullén
Vinnare 3,3km Foto:Lina Ullén
Vinnare 6,6km Foto:Lina Ullén
Vinnare 6,6km Foto:Lina Ullén
Vinnare 10 km Foto:Lina Ullén
Vinnare 10km Foto:Lina Ullén